V pondělí 10.5. se zase uvidíme před školou v 7,20 h. Prosím přinést do školy zase všechny pomůcky podle rozvrhu na prezenční výuku.

ČJ – Děti se pěkně rozečetly, takže směřujeme ke zdokonalování plynulého čtení a motivujeme ke čtení zajímavých knížek. Děti je mohou nosit do školy, kde si je představujeme a předčítáme. mohou to být i encyklopedie, komiksy a časopisy. Ve Slabikáři budeme pokračovat do str. 44 s úkoly na porozumění.

V písance 4 se dostaneme na str. 11. některé opisy a přepisy budou známkovány. Ve středu napíšeme i diktát vět do sešitu s opičkami.

M – Chválím děti za stále se zlepšující rozklady čísel/velmi důležité/, které pomáhají při sčítání a odčítání s přechodem. V PS se posuneme zatím jen na stranu 28 a využijeme jiných materiálů na slovní úlohy a neúplné příklady 7 + _ = 15, 12 – _ = 4/rovnice/, které budeme v tomto týdnu procvičovat.

PRV – Děti dostaly za úkol rozstříhat v PS str. 64 a přinést v pátek na prvouku do školy. V PS ještě uděláme strany 65 a 66.