Těším se na své prvňáčky zítra 12.4. v 7, 20 h před školou. /pokaždé v pondělí a ve čtvrtek/

Po provedení antigenního testu se odebereme do třídy a bude od 8, 00 h probíhat „normální|“ výuka podle rozvrhu. V pondělí, úterý a ve středu mají prvňáčci 4. vyučovací hodinu paní učitelku Popelkovou/VV a PV/ a s ní se také v tyto dny naobědvají v 11 hodin. V 11, 35 po této poslední hodině si opět děti přebírá paní vychovatelka.

ČJ – Do školy si už přineseme jen Slabikář 2, písanku 3, pomocnou malou písanku, stírací tabulku, skládací tabulku a malý sešit s opičkami na přepisy a diktáty. Začneme číst slabiky DĚ, TĚ, NĚ – ve Slabikáři se do konce týdne dostaneme na str. 9 a v písance do str. 10 – budeme také zkoušet krátké přepisy a diktáty do malého sešitu.

M – Do školy přineseme Pracovní sešit 3 a malý čtverečkovaný sešit se šnekem. Čeká nás procvičování sčítání do 20 s přechodem desítky. Zkusíme také samostatně s počítadlem tyto příklady do sešitu.

PRV – Téma – Jaro -jarní počasí hrajeme si na jaře – v PS vyplníme str. 53 – 54.

Nezapomeňte také vybavený penál, nůžky a lepidlo, bačkory a dobrou svačinku!