ČJ – dokončíme Slabikář a procvičujeme čtení na Pasování 22.6. Každé dítě má ve Slabikáři natrénovat úryvek z básně Rok str. 73 a z pohádky O krásném Jasoňovi a ještě zvlášť 1 až 2 písmena z abecedy. V písance 5 se posuneme na str. 23. Určitě budou také přepisy a diktát na známku.

M – budeme procvičovat numerické příklady do 20 a praktické úlohy ze života a napíšeme si sloupečky na známky

PRV – hodně jsme teď procvičovali Čas – roční období, měsíce, dny, hodiny, čtvrtiny hodin, takže v úterý si na známky doplníme str. 74 a v pátek začneme nové téma – Léto v PS str. 75.

Děkuji všem, co přinesli sběr.

Třídní fond jsme vyčerpali a budeme vybírat nové peníze až v září do nového školního roku.