V rozvrhu od příštího týdne se vracíme opět na původní dny, kdy AJ bude ve ST, ČT a Pá. Prosím, dohlédněte, aby děti nosily učebnici, PS i malý sešit.

V příštím týdnu zopakujeme gramatiku There is..There are…How many…. are there? Zkouším čtení s překladem z učebnice. Dokončíme lekci Unit 9 a budeme hodně opakovat dosavadní učivo.

V učebnici se posuneme na str. 123 a v PS doplníme strany 101 a str. 126.