V pondělí 7.6. opět začneme PCR testy ve třídě.

ČJ – Přidáme ke čtení písmeno X, x. Psané texty dají dětem zatím trochu víc práce, prosím, trénujte je vícekrát. Ve Slabikáři dojdeme až na stranu 87. v písance č. 5 napíšeme strany 1 – 12.

M – stále opakujeme + – do 20, samostatně i slovní úlohy, geometrické útvary a různé logické hříčky a prostorové stavby z kostek.

PRV – Téma – čas – rok -roční období, měsíce, hodiny, čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá budeme procvičovat s papírovými hodinami a v PS doplníme stranu 74 na známky

Do 11.6. můžete do školy přivážet sběr papíru a kartonu – svázaného a zváženého, stačí mi jen poslat množství kg esemeskou nebo na papírku i mailem.

V týdnu od 21.6. dopoledne předběžně plánuji slavnostní Pasování prvňáčků na čtenáře, rodiče budou zváni, ale přesný den vám ještě sdělím po domluvě s panem ředitelem. Budeme s dětmi trénovat hlasité čtení ze Slabikáře, každý trochu přečte a něco dostane. Podle počasí se rozhodne, jestli v zahradě nebo ve třídě.