Dobrý den, vážení rodiče,
dnes jsme dělali:
MA – tajenka – počítání se závorkami viz. příloha (17 jedniček). GEO – kružnice – výklad viz. příloha + společný zápis do sešitu. Chválím za domácí úkol – kaleidoskop z kružnic.
DOMÁCÍ ÚKOL: Narýsuj kružnici k se středem S a poloměrem=4cm. Body A, B budou kružnici náležet. Body C, D nebudou kružnici náležet.
ČJ – zopakování časování slovesa BÝT v přítomném čase – ústně     – učeb. 74/1 b, c – společně ústně     – učeb. str. 74/1d – společně do sešitu     – pracovní sešit str. 71/3 – samostatně – společná kontrola
DOMÁCÍ ÚKOL: dopracovat 74/1d (určit rod, číslo, pád u zbývajících pěti podstatných jmen – Plaváček, vlasy, Vševěda, radostí, žalostí)
Děkuji za spolupráci.
Hezký den.
Klára Popelková