Dobrý den, vážení rodiče,
dnes jsme dělali:
ČJ – procvičování gramatiky vyjmenovaných slov, psaní u/ú/ů, gramatika párových souhlásek, gramatika měkkých x tvrdých souhlásek, slovní druhy, základní skladební dvojice     – pracovní sešit str. 94

MA – procvičování násobení mimo obor malé násobilky – viz. příloha GEO – trojúhelník, čtyřúhelník, vlastnosti čtverce, konstrukce čtverce         – učeb. str. 30/1 – společně ústně         – učeb. str. 30/2 – do sešitu – viz. příloha
PRV – U lékaře – učeb. str. 37        – pracovní sešit str. 32/1,3 – společně DOMÁCÍ ÚKOL: výjimečně na pondělí – prac. sešit. 32/2 Prosím v pondělí o včasný příchod ke škole – testování.
Děkuji za spolupráci.
Hezký víkend.
Klára Popelková