Dobrý den, vážení rodiče,
dnes jsme dělali:
ČJ – stále souvětí a větné vzorce     – učeb. str. 17/4 – společně ústně + tvoření větných vzorců viz. Word     – učeb. 18/3 – společně ústně     – pracovní sešit str. 13/2 – samostatně + společná kontrola     – rychlé děti navíc pracovní sešit str. 10/5
DOMÁCÍ ÚKOL: pracovní sešit str. 10/7
MA – tajenka – dělení se zbytkem dvěma a třemi – viz. příloha Word (20 jedniček)      – výklad – dělení se zbytkem šesti – viz. příloha      – učeb. str. 9/11 – společně ústně
DOMÁCÍ ÚKOL: 10/17
Děkuji za spolupráci.
Hezký den.
Klára Popelková