SLOH- Sci-fi příběh. str. 30. Napiš co si myslíš…..

GEOMETRIE – úhel str. 66 cv. 1, 2, 3, 4.

PŘÍRODOVĚDA – strana 52 – Dýchací soustava.