Dobrý den, vážení rodiče,
dnes jsme dělali:
ČJ – opakování – gramatika vyjmenovaných a příbuzných slov, vzorce souvětí, určování základních skladebních dvojic, vlastní jména, abeceda, určování mluvnických kategorií podstatných jmen    – pracovní sešit str. 96/1,2,3
DOMÁCÍ ÚKOL: žlutá stará učebnice – ALTER – str. 115/7 ( 4 řádky)
MA – procvičování písemného +-      – tajenka – viz. příloha      – učeb. str. 23/11 – slovní úloha do školního sešitu – viz. příloha
DOMÁCÍ ÚKOL: 1. učeb. 25/2 (z každého sloupce pátý a šestý příklad) + 26/9  (z každého sloupce pátý a šestý příklad)  2.  dopsat odpovědi ke slovní úloze učeb. 23/11
Děkuji za spolupráci.
Hezký den.
Klára Popelková