Český jazyk – opakování str. 99 cv. 22 – druhá polovina do ŠS. Ústně str. 100 cv. 24 a)b)c). Cv. 25, 26, 27 také ústně.

Matematika – opakování. Násobení dvojmístným činitelem. Učebnice str. 35 cv. 7, 9, 10 do ŠS, 8 a 11 ústně.