Český jazyk – Taktik str. 83 cv. 5, 6, 7. Písemně do ŠS NŠ str. 74 cv. 6

Matematika – opakování zlomků, str. 18cv. 5, 6, 7, 8 – ústně.

Vlastivěda – opakování ČR. 20. 3. písemná práce : vodstvo, podnebí, zemědělství.