SLOH – limeriky – dokončení ze str. 28. Strana 29 sci-fi příběhy – DÚ dokončit. GEOMETRIE – str. 65 cv. 1, 3, 4 ústně, cvičení 2, 5 do ŠS. Strana 66 – Úhel, druhy úhlů – vysvětlení. PŘÍRODOVĚDA – Svalová soustava str. 51.