Děti mají mít založenu mailovou schránku na www.tiscali.cz. Jde o tréninkový mail, který si po ukončení výuky mohou vymazat. V sešitech mají mít napsánu svoji adresu i heslo. Prvním domácím úkolem bylo odeslat mail na infoska@tiscali.cz. Jestli byl úkol odeslán správně zjistíte, protože na tento mail odpovím.