a my jsme opakovali přídavná jména. Učebnice str. 68 cv. 8 ústně, za DÚ cv. 9. Matematika – Pracovní sešit str. 23 cv. 5, 6, 7. Na str. 29 v učebnici výhodné počítání cv. 1. Cvičení 2 za DÚ.