přeji Vám všem krásné a sluníčkem prosycené Velikonoce a hodně zdraví.

Přístí týden, 11. dubna se konají od 17.30hod. třídní schůzky. Sejdeme se tedy hned v úterý po Velikonocích.

Ještě v přístím týdnu – 14. dubna (pátek) se bude konat ve škole workshop s paní spisovatelkou Klárou Smolíkovou na téma S Komenským do komiksu: Únikovka s Amosem. Děti se seznámí s osudovými chvílemi Komenského a prožijí s ním některá dobrodružství.

Cena workshopu je Kč 60,- .

Hezké dny přeje J. Králová