Český jazyk – učebnice str. 109/105, zájmena on, ona, ono. Cvičení 14a), 15, 16 – ústně, cv. 17 do ŠS.

Matematika – učebnice str. 12 cv. 3, 4, 5. Str. 13 cv. 3, 4 – kolektivně, za DÚ cv. 5 první 3 příklady.