odpadá 5. vyučovací hodina. Ve čtvrtek 16. 6. – Sportovní den ředitele školy. Sportovní oblečení, svačinu a pití s sebou.

Odpolední výuka odpadá.