jsme pracovali velice pozvolna. Hodně kamarádů ve třídě chybí. V češtině jsme pracovali na str. 5 PS, cv. 16, 17, 18.

Přírodověda byla plná vody – učebnice str. 4. V matematice opakujeme písemné sčítání a odčítání – učebnice str. 10, cv. 2, 3, 4, 5. Všechna cvičení jsme vypracovali společně do ŠS. Ve vlastivědě jsme podrobněji probrali symboy ČR v učebnici na str. 6. V PS vyplnili celou stránku 3 krom cv. 1, které máme za DÚ.