Český jazyk – opět zájmena, tentokrát přivlastňovací. PS- str. 53 cv. 2, 3. V učebnici str. 101/97 cv. 3, 4, 5 ústně, cv. 6 ústně, potom do ŠS.

Matematika – Pracovní sešit str. 3 cv. 1, 2, 3, 4, 5. DÚ cv. 6, 7.