Po návratu dětí ze školky v přírodě nás nejprve čekalo přivítání a vyprávění dětí o tom, co všechno zažily. Teprve potom jsme se pustili do plnění tématu týdne.

Jak název napovídá, téma bylo ryze sportovní, plné cvičení, závodění a nejrůznějších pohybových aktivit. Chodili jsme na vycházky, na hřiště a snažili jsme se co nejvíce hýbat a sportovat. Když nám počasí nepřálo, vytvořili jsme si sportoviště přímo ve třídě. Nezapomínali jsme ani předškolácké úkoly, cvičení se Sokolem či pohádky.

Jako náhradu za zrušené páteční zábavné dopoledne jsme si pro děti připravili sportovní dopoledne. Děti sportovaly a plnily nejrůznější úkoly a to jak ve školce, tak i venku. Na závěr na ně čekal diplom a sladká odměna.

https://photos.app.goo.gl/vctGBDgTRf82pa5G7