II.SV- uč. 47,48, YOUTUUBE Dějiny 100.

Pč – na příští hodinu totéž co dnes- látka, knoflíky a potřeby na šití.