Tento týden jsme si prohlubovali znalosti o ptácích. Malovali jsme vlaštovky houfující se na drátech, procvičovali jsme šikovnost ručiček při skládání papírových vlaštovek. Hráli hry týkající se předmatematických představ, procvičovali jsme geometrické tvary při výrobě čápa. Cvičili jsme, soutěžili, opakovali si básničky a písničky.

Předškoláci se zdokonalovali v grafomotorice ,počítání, logického myšlení a určování prvních písmen ve slově. Všechny chválíme za snahu a dokončení zadaných úkolů.

https://photos.app.goo.gl/JdhmGVKuiJk3QQG66