Jak název napovídá, tématem tohoto týdne byli naši ptáci. Formou nejrůznějších aktivit se děti blíže seznamovaly s některými z našich nejznámějších ptáků. Učily se je správně pojmenovat, poznávaly čím se živí, nebo zda na zimu opouští domov a odlétají do teplých krajin.

Kromě výtvarných činností a pohádek na toto téma se děti také naučily novou písničku o vlaštovce, pracovaly s interaktivní pomůckou „včelkou“, třídily obrázky, porovnávaly, určovaly pojmy (první, poslední, hned vedle, před, za, nahoře, dole), hrály pohybové hry atd.

Nezapomínali jsme samozřejmě ani na pobyt venku. Děti sbíraly barevné listy a pozorovaly měnící se přírodu na podzim. Při společné akci s rodiči „drakiádě“ jsme si užili příjemné odpoledne při pouštění dráčků a plnění úkolů na připravených stanovištích.

https://photos.app.goo.gl/XASiFako4SQAK6P46