Tématem tohoto předjarního týdne bylo povídání o probouzející se přírodě ze zimního spánku. Povídali jsme si o tom, co všechno je potřeba, aby ze semínka vyrostla rostlinka, jaké známe jarní květiny a jak o rostlinky pečujeme.

S využitím obrázků jsme poznávali a pojmenovávali některé jarní květiny a rostliny. Abychom viděli, jak rostlinka ze semínka vyrůstá, zasadili jsme si do kelímků fazolky a budeme je pečlivě pozorovat. Zpívali jsme písničku o zahradníkovi a doprovázeli jí pohybem. Ve skupinkách děti třídily květiny podle tvarů, skládaly slova z písmenek podle vzoru a sestavovaly obrázkové puzzle. Nezanedbávali jsme ani přípravu do školy a každý den děti plnily tematicky zaměřené předškoláčky. Samozřejmě nechyběl ani pobyt na čerstvém vzduchu a na sluníčku.

https://photos.app.goo.gl/ghDDPv4L8hgxDa5W6