REŽIM DNE

6:30 – 8:15 Příchod do školky, volné hry, individuální práce s učitelkou, 6:30 – 7:30 se děti scházejí v oranžové třídě, v 7:30 přecházejí do zelené třídy

8:15 – 8:45 Komunikativní kruh, ranní cvičení

8:45 – 9:10 Osobní hygiena, svačina

9:10 – 9:40 Řízené činnosti zaměřené na jednotlivé oblasti vzdělávání

9:40 – 11:40 Pobyt venku – volné hry, řízené činnosti, tematické vycházky

11:40 – 12:45 Oběd, osobní hygiena

12:45 – 14:30 Odpočinek dětí, klidový režim, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14:30 – 14:45 Svačina

14:45 – 15:30 Odpolední činnosti řízené učitelkou, volné hry, pobyt na zahradě, konec provozu zelené třídy, děti se spojují do žluté a oranžové třídy. Pondělí – čtvrtek v 15:30, pátek v 15:00 hodin

V tomto školním roce 2023/24 navštěvuje naši třídu 19 dětí – 12 holčiček a 7 chlapců. Třída je heterogenní – věkově smíšená, děti jsou ve věku 2 až 4 roky.

Třída je vybavena moderním nábytkem, množstvím hraček a pomůcek vhodných pro tuto věkovou skupinu.

Děti vzdělávají a o potřebnou péči se starají paní učitelky Marcela Cinibulková a Hana Svobodová.