Jak název napovídá, tématem pro tento i příští týden jsou zimní sporty a jiné aktivity, které lze venku v zimě provozovat.

Děti poznávaly z obrázků nejrůznější sporty a některé z nich se pokoušely pohybem napodobit. Společně jsme si povídali o zimní olympiádě a děti si vyrobily olympijské pochodně. Při výtvarné činnosti kreslily lyžaře a lyžařky a jak je vidět na fotografiích, obrázky se jim opravdu povedly. Předškoláci plnili úkoly se zimní tematikou a v rámci programu -„Využití ICT ve vzdělávání v MŠ“ – si děti vyzkoušely, jak se plní jednoduché úkoly s využitím notebooků.

Protože nám počasí nedopřálo venku sníh, vyzkoušely si děti některé sportovní aktivity alespoň improvizovaně ve školce. Tento týden to byl skeleton a lyžování, ale třeba i koulovačka papírovými koulemi či chůze po „ledových krách.“

Téměř jarní počasí jsme využili k procházkám a hrám v přírodě.

https://photos.app.goo.gl/fuTm3PegyF5wShhKA