Pomocí smyslových her jsme poznávali všechna tajemství našeho těla. Zopakovali jsme si základní zásady pro zdraví. Malovali jsme, zpívali, cvičili a plnili úkoly z projektu „Se sokolem do života.“ Při pobytu venku si všichni užívali sněhovou nadílku.