VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ

Důrazně žádáme o respektování řádu školní družiny, kde je jasně stanoveno, že prosíme rodiče, aby si do 12.00 hodin nevyzvedávali děti, protože jsou na obědě! Stejně tak od 13 do 14 30 probíhá v jednotlivých odděleních řízená činnost, nebo mohou být děti na vycházce. Pokud jsou děti na obědě, tak se paní vychovatelkám nedozvoníte a zvonění na školní…

ČIPOVÝ SYSTÉM V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Vážení rodiče, konečně se vše podařilo, 22. 12. 2021, dostaly Vaše děti naprogramované čipy ke vstupu do areálu a k volbě obědů. Prosím zkontrolujte si, že dítě čip neztratilo a domluvte se, kde bude Váš potomek čip nosit, aby ho mohl využívat u vchodů či v jídelně.. Pro možnost volby obědů Vám poslouží kód, který…

ČIPOVÝ SYSTÉM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Již od 11. října si vyzvedáváte své potomky pouze pomocí čipů. Moc Vám děkujeme, že jste se naučili čipy používat. Usnadnili jste tím práci paní vychovatelkám a software neustále udržuje evidenci dětí aktuální. I když jsou děti na školní zahradě a Vy své dítě vidíte, prosíme Vás, použijte čip. Program paní vychovatelku upozorní, že jste…

ČTENÍ POMÁHÁ

Vážení rodiče, nabízíme vám možnost zúčastnit se spolu s vašimi dětmi charitativního projektu „Čtení pomáhá“. Budeme číst vašim dětem ve školní družině pohádky z vybraných knížek, (stejně tak můžete číst s dětmi sami doma). Za každou přečtenou knihu získá dítě 50 Kč ve formě 1 kreditu. Ten může poukázat na zvolenou charitativní akci dle nabídky.…

Poznej Česko

Poznej Česko na koberci Na začátku druhého pololetí jsme začali využívat naši novou didaktickou pomůcku – koberec „Poznej Česko“. Volně jsme tím navázali na naši loňskou společnou práci „Naše vlast“. Znovu si tím připomeneme česká města, řeky, hory i nížiny, jak vypadají naše hranice a kdo jsou naši sousedi. Dále budeme pokračovat samostatnou prací dětí…