Prezenční výuka 4. třídy od 19.4.2021 každý sudý týden

Prosím o zaslání informace do 12.4.2021, zda děti přihlášené do družiny budou mít o odpolední družinu zájem v době prezenční výuky (sudé týdny). Kroužky se nekonají, min. účast je 5 přihlášených čtvrťáků (nesmí se míchat třídy). Ranní družina není z hygienických důvodů možná. Od 12.4. do 16.4. se učíme ještě přes Webex, pak pokračujeme takto…

Učivo 5. 5.

Dobrý den, vážení rodiče,dnes jsme dělali:ČJ – opakování – gramatika vyjmenovaných a příbuzných slov, vzorce souvětí, určování základních skladebních dvojic, vlastní jména, abeceda, určování mluvnických kategorií podstatných jmen    – pracovní sešit str. 96/1,2,3DOMÁCÍ ÚKOL: žlutá stará učebnice – ALTER – str. 115/7 ( 4 řádky)MA – procvičování písemného +-      – tajenka – viz. příloha …