Dětský sportovní den 2.6.

V pátek 2.6. sraz v 7:50 před školou a v 8:00 budeme odcházet na kolodějské hřiště. Sportovní oblečení na sebe, sportovní boty, kšiltovku/klobouk, větší pití a svačinu na celé sportovní dopoledne. Vracíme se na 11:35 do školy na oběd. Pokud někdo nechodí v pátek na oběd a chce odcházet ze hřiště rovnou domů SÁM, bude…

Pomůcky na VV a PČ od 6.9.2022

Vážení rodiče, opakovaně nemělo dost dětí v úterý pomůcky na VV a PČ, proto aktualizuji seznam zveřejněný na Vašem třídním webu 20.7.: Prosím o kontrolu a doplnění výtvarného kufříku: anilínky/vodovky, tempery, paleta, hadřík, štětce různé tloušťky, české voskovky, fixy + černý tlustý fix, lepidlo, Herkules, špejle, černá tuš, noviny, kelímek na vodu, ochrana lavice a…

LETEM SVĚTEM

Tento týden se děti blíže seznamovaly s pojmem planeta Země, s životem na ní. Získaly základní informace o Zemi jako jsou kontinenty, moře, oceány, pouště…. Povídali jsme si o tom, jak můžeme naší planetě pomáhat, co jí naopak škodí. Prohlédli jsme si velký atlas světa, určovali kde jaká národnost žije, jaká zvířata můžeme na daném…

Dokončili jsme 2.6.:

ČJ – napsali jsme závěrečný test v PS a souhrnně opakujeme učivo za celý školní rok M – procvičovali jsme převádění jednotek času, písemné operace do 1000 a rýsovali jsme trojúhelník s pomocí kružítka v pondělí si napíšeme test č. 5 Příští týden budu vybírat 200,-Kč na exkurzi 19.6. do Prahy s prohlídkou Pražského hradu./opožděný…

Dokončili jsme v AJ 1.6.:

Napsali jsme test – End of year 1 a zkoušela jsem ústně naše otázky a odpovědi. Příští týden budeme takto pokračovat . V pondělí už opravdu poslední písemný test End of year 2 a určitě ústní otázky a odpovědi. Přidáme ještě navíc téma Food s větami – Do you like banana? Yes, I do. No,…

Nadace Proměny Karla Komárka prosí…

Vážení rodiče, díky této Nadaci máme za školou krásnou školní zahradu. Nadace Vás prosí o tři minuty Vašeho času a o elektronické vyplnění jejich dotazníku. Děkujeme