19.2.

Týdenní plán angličtiny pro 3. ročník od 22.2. do 26.2. 2021 Domácím úkolem je v PS na str. 66 cv. 3 a do malého sešitu přidat ještě cv. 4 – další slova z významových okruhů školní potřeby, barvy a zvířata. Příští týden dokončíme 6. lekci s navazující gramatikou Where are……? They are in/on/under/next to……….V učebnici…

Obsah penálu

2 pera na psaní 2 ořezané obyčejné tužky pastelky- aspoň základní barvy fixy- aspoň základní barvy nůžky guma malé pravítko Rozvrh hodin od 18.10. 2020 PONDĚLÍ ČJ M ČJ PRV ÚTERÝ M ČJ VV VV STŘEDA ČJ M PRV ČJ ČTVRTEK M PČ PČ ČJ PÁTEK ČJ M ČJ PRV

Základní informace pro rodiče

provoz ŠD 6.30 – 17 hodin platba na úhradu neinvestičních provozních nákladů je 400 Kč – měsíc. Zajistit lze i kratší pobyt (ranní) za 100 Kč – měsíc. Vybírá pí. hospodářka.. prosíme rodiče, aby si do 12.00 hodin nevyzvedávali děti, jsou na obědě! Stejně tak od 13 do 14 30 probíhá v jednotlivých odděleních řízená činnost, nebo můžeme být na vycházce.…

Základní informace

Provoz ŠD  – 6.30 – 17 hodin Platba na úhradu neinvestičních provozních nákladů je 400 Kč – měsíc. Zajistit lze i kratší pobyt (ranní) za 100 Kč – měsíc. Vybírá pí. hospodářka. Prosíme rodiče, aby si do 12.00 hodin nevyzvedávali děti, jsou na obědě! Stejně tak od 13 do 14 30 probíhá v jednotlivých odděleních řízená činnost nebo můžeme být…