JE NÁM SPOLU DOBŘE

Jak název napovídá, tento týden jsme se zaměřili na bližší seznamování dětí, na navazování kamarádských vztahů mezi nimi a na utužování třídního kolektivu. Děti se učily novou písničku, kreslily svůj portrét, vyráběly veselá trička s otiskem dlaně a účastnily se aktivit, které byly zaměřené na spolupráci s ostatními kamarády. Poslouchaly a sledovaly pohádky na toto…

Od rodičů do světa – žluťásci

Prázdniny skončily a ve žluté třídě se sešli naši předškoláci. První týden jsme zahájili krásným slunečným počasím, které nás lákalo ven na zahradu. Nezaháleli jsme a hned začali s úkoly pro předškoláky. Aktivity a činnosti ve školce budou voleny tak, aby se děti rozvíjely ve všech oblastech. Děti byly poučeny o pravidlech chování ve třídě…