24. listopadu

Český jazyk – učebnice str. 28 opak., potom cv. 4a) do školních sešitů. Vyjmenovaná slova . B – význam, používání a tvary slovesa být. Matematika – kontrolní cvičení na známky (nakop. papíry). V PS str. 10 cv. 11, 12. Za DÚ cv. 13, 14. Přírodověda – PS str. 16, učebnice str. 28. Vlastivěda – opak.…

Vážení rodiče,

sraz na slavnostní rozsvícení vánočního stromu v neděli 28. 11. bude v 15. 45hod. před školou. Po převzetí dětí od rodičů si děti nasadí roušky a po odzpívání koled se děti vrátí k rodičům, kteří za ně přebírají odpovědnost. Dále bude probíhat každé pondělí testování žáků. Prosím rodiče, aby mělo každé dítě s sebou ve…

Informace

Plavecký výcvik bude probíhat i v druhém pololetí školního roku 2021/2022. Zatím se také každé pondělí budou děti testovat. Prosím dejte dětem do aktovky náhradní roušky, mé třídní zásoby začínají pomalu docházet. Znovu prosím o info ohledně účasti na škole v přírodě. Děkuji všem, kteří tak již učinili. Přeji všem hlavně zdraví . LŠ

Pokus a omyl

Čáry, máry, hokus, pokus…to byl zábavný a poučný týden ve školce. Děti se seznamovaly s prvními poznatky z oblasti přírodních věd!  Hravou a zábavnou formou se seznámily s taji vědních oborů, jako fyzika, chemie….Všichni jsme se alespoň na krátkou chvíli stali malými vědci. Experimentovali jsme  a zjišťovali, jak funguje svět kolem nás. Ve třídě vytékala ze sopky…