LESNÍ TAJEMSTVÍ

Lesní tajemství….co se skrývá v lese, jaká tajemství v něm objevíme? To vše nás tento týden čekalo! Děti se seznamovaly s významem živé přírody, s rostlinami a živočichy žijícími v lese, rozpoznávaly listnaté a jehličnaté stromy a jejich plody, které si mohly na vlastní oči prohlédnout při procházce do kolodějského lesa, kde také rozvíjely tvořivé dovednosti při stavění domečků…

Plán výuky od 18.10. do 22.10. :

ČJ – začneme nové učivo – slovní význam – slova nadřazená – zvíře, podřazená – pes, kočka,…slova opačného významu/antonyma/, slova podobného významu /synonyma/, slova mnohoznačná – koruna,… v učebnici se posuneme do str. 30 a v PS do str. 33 Pokračujeme v písance 6 psaním slabik BĚ, PĚ, VĚ a v čítance každý den čteme…

Lesní tajemství – žluťásci

Lesní tajemství – žluťásci Nastal podzim, je chladněji, ale v našem lese ve třídě je krásně. Děti se učily poznávat lesní zvěř, jejich mláďata a jejich hlasy a zvuky. Protahovali svá tělíčka při cvičení a pohybových hrách. Malovali jsme, tvořili a zpívali. Tento týden jsme začali s projektem „Se Sokolem do života.“ Předškoláci si procvičovali grafomotoriku, zrakové…